aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Asystent fryzjera

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1050
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(AU. h) - asystent fryzjera
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: asystent fryzjera absolwent: 1) posługuje się terminologią stosowaną we fryzjerstwie; 2) zna czynności wykonywane na stanowisku pracy przez fryzjera; 3) sporządza szkice i rysunki fryzur; 4) sporządza rysunki odręczne fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia; 5) rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych; 6) rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości; 7) rozpoznaje uszkodzenia włosów; 8) wymienia czynności zaliczane do higieny włosów, higieny skóry włosów; 9) rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy; 10) rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania prostych zabiegów fryzjerskich; 11) rozpoznaje preparaty do wykonywania prostych zabiegów fryzjerskich; 12) określa wyposażenie stanowiska fryzjerskiego i salonu fryzjerskiego; 13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 932919

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent fryzjera powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
3) wykonywania prac porządkowych stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego;
4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim;
5) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania;
6) wykonywania prac pomocniczych wspierających czynności wykonywane przez fryzjera;
7) wykonywania prostych stylizacji fryzur.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie asystent fryzjera powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię fryzjerską wyposażoną w: stanowiska fryzjerskie obejmujące konsolę, lustro, fotel (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promienniki, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarki hełmowe i ręczne, prostownice, karbownice, lokówki różnej grubości, aparat do diagnozy stanu włosów), narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, zestaw grzebieni i szczotek); przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego); środki dydaktyczne z zakresu strzyżenia włosów i modelowania fryzur oraz z zakresu nauki o fryzurach stosowanych w różnych okresach historycznych; stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowe dobierania fryzur, projektor multimedialny; bieliznę fryzjerską: zabiegową i ochronną;

2) pracownię technologiczną wyposażoną w: treningowe główki fryzjerskie ze statywem, zestaw grzebieni, wałki siatkowe do ondulowania wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, zakładach lub salonach fryzjerskich oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

ostatnia zmiana: 2018-10-22

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności