lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Wybierz zawód dla siebie

kwalifikacje
gdzie po zawód
nauka w godz
słowo kluczowe
wiedza branżowa

Technik technologii ceramicznej

nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów):
  • PKZ(A. b) - ceramika
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - operator urządzeń przemysłu ceramicznego, - technik technologii ceramicznej absolwent: 1) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń; 2) interpretuje schematy technologiczne; 3) klasyfikuje surowce ceramiczne; 4) rozróżnia surowce ceramiczne i określa ich właściwości oraz zastosowanie; 5) odczytuje wskazania przyrządów pomiarowych; 6) rozróżnia systemy i elementy układów automatyki; 7) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych; 8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle ceramicznym; 9) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz instrukcjami obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń; 10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(A. v) - szkło, ceramika
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - technik technologii szkła, - technik technologii ceramicznej absolwent: 1) klasyfikuje i oblicza błędy pomiarowe; 2) określa cele i zadania normalizacji; 3) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe; 4) określa przydatność materiałów konstrukcyjnych; 5) sporządza schematy technologiczne; 6) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń, narzędzi stosowanych w procesach produkcyjnych; 7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311921

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii ceramicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych;
2) przygotowywania surowców i mas ceramicznych;
3) organizowania produkcji wyrobów ceramicznych;
4) nadzorowania procesów technologicznych związanych z produkcją wyrobów ceramicznych.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technika technologii ceramicznej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym, modele urządzeń i układów sterowania i automatycznej regulacji ceramicznych procesów technologicznych, dokumentacje techniczne urządzeń przemysłu ceramicznego, schematy instalacji technologicznych, normy dotyczące sporządzania rysunku technicznego, katalogi maszyn, urządzeń technologicznych i sterujących oraz modele brył i części maszyn, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie rysunków technicznych i dokumentacji techniczno¬-technologicznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarkę sieciową;

2) pracownię technologiczną, wyposażoną w: narzędzia do ręcznego formowania, zdobienia i wykańczania półfabrykatów ceramicznych, małogabarytowe maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, mas i szkliw ceramicznych, mieszalniki do mechanicznego formowania półfabrykatów ceramicznych, dokumentacje technologiczne produkcji wyrobów ceramicznych, receptury, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, surowce do sporządzania mas i szkliw ceramicznych, przyrządy do pomiarów międzyoperacyjnych i laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów gotowych, modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym, normy dotyczące surowców, wyrobów gotowych i badań laboratoryjnych prowadzonych na surowcach, masach i wyrobach gotowych oraz formy gipsowe;

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska do obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: stół ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej, zestaw przyrządów pomiarowych oraz narzędzia do gwintowania ręcznego,

b) stanowiska do obróbki mechanicznej skrawaniem (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: wiertarkę, tokarkę, frezarkę, szlifierkę,

c) stanowiska do montażu instalacji, mechanizmów i maszyn (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: urządzenia do łączenia materiałów przez lutowanie, spawanie, zgrzewanie, klejenie, skręcanie.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 13:39:49

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
lista kwalifikacji zawodowych A-Z
(z linkami do opisów)

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności