lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Wybierz zawód dla siebie, formuła 2017

kwalifikacje, formuła 2017
do jakiej szkoły po zawód
nauka w godz
słowo kluczowe
wiedza branżowa
Znaleziono wszystkich: 3
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich;
2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie;
4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie stolarskim;
5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
7) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania;
8) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu stolarskiego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
3) programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
4) sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
5) organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności