aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Tapicer

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe): 1. szkoła branżowa, 3. szkoła policealna, 4. kwalifikacyjne kursy zawodowe
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1050
słowo kluczowe: tapicerstwo
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017): PKZ(A. g) - tapicerstwo, stolarstwo, obróbka drewna
Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - tapicer, - stolarz, - cieśla, - koszykarz-plecionkarz, - mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, - technik technologii drewna absolwent: 1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych; 3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów; 5) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji; 6) sporządza szkice i rysunki techniczne; 7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 753402

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
2) wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych;
3) wykonywania usług tapicerskich.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie tapicer powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię rysunku technicznego wyposażoną w: stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design), projektor multimedialny, modele części, podzespołów, zespołów oraz wyrobów tapicerowanych, modele podstawowych konstrukcji wyrobów tapicerowanych, modele połączeń stolarskich, okucia, akcesoria, pomoce dydaktyczne do określania i dobierania barw, plansze, przezrocza, foliogramy przedstawiające rzuty aksonometryczne, przekroje, zasady wymiarowania, zasady szkicowania; przykładowe rysunki złożeniowe i wykonawcze wyrobów;

2) pracownię tapicerską wyposażoną w: stanowiska trasowania oraz rozkroju tkanin i innych materiałów tapicerskich (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stoły tapicerskie, przecinarki tarczowe, przecinarki bagnetowe, stanowiska szycia i przeszywania (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), maszyny do szycia, stanowiska montażu wyrobów tapicerowanych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); ponadto pracownia powinna być wyposażona w narzędzia do: cięcia i krojenia, szycia i przekłuwania, przybijania i wkręcania, wyciągania łączników, przytrzymywania tkanin;

3) pracownię pomocniczych prac stolarskich i ślusarskich w której powinny być zorganizowane stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w: narzędzia ręczne i elektronarzędzia do obróbki drewna, narzędzia ręczne i elektronarzędzia ślusarskie, obrabiarki do maszynowej obróbki drewna, przyrządy pomiarowe i traserskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, środki ochrony indywidualnej.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
Polityka Prywatności